Is een asbestinventaris verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Voor de inventarisatie moet u beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige asbestinventarisatie. De OVAM publiceert een lijst van de gecertificeerde bedrijven op haar website.